Historische buitenplaats

Sinds 2005 gaan niet meer alleen de kasteelruïne en de kasteelboerderij door het leven als rijksmonumenten maar worden ook de aangrenzende akkers en weilanden als zodanig beschermd. Het gaat hier om een zogenaamde bescherming als Historische Buitenplaats ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988. Dit betekent dat voor iedere wijziging van de aangewezen buitenplaats een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders van Asten.

Wat is dat eigenlijk een Historische Buitenplaats? Een Historische Buitenplaats is aangelegd. Zij kan deel vormen van een landgoed. Het geheel wordt met name gevormd door een in oorsprong versterkt huis, een kasteel, buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen omgeven door tuinen en/of park met een of meer van de volgende onderdelen, zoals grachten, waterpartijen en -lopen, lanen, gebouwen, bouwwerken, en tuinornamenten zijn door opzet of ontwerp van een tuin en park en het (utilitair) gebruik historisch en architectonisch met elkaar verbonden en vormen zo een onlosmakelijk geheel.

Onderdeel van een Historische Buitenplaats vormen die gebouwen, bouwwerken en tuinornamenten, die compositorisch deel uitmaken van het ontwerp of opzet en inrichting van de tuin- en/of parkaanleg dan wel dienen voor gebruik in samenhang met de oorspronkelijke bestemming. Met de bescherming van het geheel als complex – naast die van de afzonderlijke, samenstellende onderdelen – wordt de samenhang van de onderdelen (en dus ook het streven naar het behoud daarvan) als belang naar voren gebracht. Wijziging van een onderdeel moet derhalve ook worden gezien als een wijziging van het geheel; een afweging van de belangen moet dan ook tevens in dat bredere verband plaatsvinden.

Het voorstel is voortgekomen uit de in uitvoering zijnde ‘Verfijningsoperatie’ voor de historische buitenplaatsen, waarbij – naar de thans gehanteerde maatstaven – wordt onderzocht of de bestaande bescherming op grond van de wet toereikend kan worden geacht dan wel op een duidelijker en omvattende belangenaanduiding vanuit een oogpunt van monumentenzorg wenselijk of noodzakelijk is. Voor consolidatie- en onderhoudswerkzaamheden kan een beroep worden gedaan op het Besluit Rijkssubsidiering Historische Buitenplaatsen (Brhb1997) en op de expertise, menskracht en subsidiegelden van/via de Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB).

Sluit Menu